TED Talk: „učiteľ, ktorý môže byť nahradený strojom, by mal byť“

27. januára 2012 / Bulvár

Pred desiatimi rokmi pedagóg Sugata Mitra a jeho kolegovia umiestnil v slume v Naí Dillí (India)  počítač, pripojil ho na internet  a nechal ho tam miestne deti voľne skúmať. To, čo videli by prekvapilo každého, výsledkom experimentu bolo, že deti v jednej z najchudobnejšej časti sveta sa s počítačom naučili pracovať bez akéhokolvek poučenia.  Experiment bol len začiatkom ďalších pokusov  samovzdelávaní sa.

Poučenie:  Objavenie moci samovzdelávania sa je dôležitým prvkom pre priekopnícku prácu Mitra, a ponúka nové nápady, ktoré ukazujú, ako sa samovzdelávaním  deti môžu stať múdrejšie a kreatívnejšie.
Rozhovor s Sugata Mitra nájdete na TED blogu. Video verzia s CZ titulkami.

, , ,


Menu