Hotelová chodba ako umelecké dielo

28. februára 2012 / Marketing

Niesu umením produkty, ktoré nachádzame v galériach ale tie, ktoré nájdete okolo seba…
Perfektná práca ukazujúca, že aj uniformný hotel môže byť umeleckým dielom.
Štvrté pochodie, 50 metrov a dva týždne malovanie premenili nudnú hotelovú chodbu v skvost…

Vincci Bit Hotel v Barcelone

MATT W. MOORE


Menu