Viete čo jete? pozrite si Portál úradnej kontroly potravín

19. januára 2015 / Svet IT

Za posledné mesiace si je možné všimnúť progres v chovaní sa spoločnosti, ktorá sa začína zaujímať nielen o cenu výrobku ale aj o jeho zloženie výrobku. Do istej miery tento progres u nás naštartovali práve BIO potraviny a či už ich skutočná snaha o produkciu bez zbytočných chemikálií a poukazovanie na obsah neBIO alebo len marketingová bublina okolo nich, dôležitá je ale vyvolaná otázka či skutočne vieme čo jeme. K uvedomeniu a vzdelávaniu zákazníkov pomáha aj verejné pomenovávanie nekalých praktík výrobcov v používaní náhrad, prebalovanie mäsa v reťazcoch, škandály s poľskou soľou či dovozom pochbného mäsa. A práve tieto škandály prispievajú k potrebe kúpy výrobkov podľa drobných písmen na zadnej strane oblúbenej čokolády a nie podľa grafikovho návrhu obalu.

Kto vykonáva dohľad?

O dohľad nad bezpečnosťou potravín alebo kontrolu či výrobok skutočne obsahuje to čo výrobca prezentuje, na Slovensku dohliadajú orgány úradnej kontroly potravín a to Štátna veterinárna a potravinová správa SR kontrolujúca proces výroby alebo predaj v maloobchode a Úrad verejného zdravotníctva SR vykonávajúci kontroly v zariadeniach spoločného stravovania.

A práve Štátna veterinárna a potravinová správa SR pred pár mesiacmi sprístupnila Portál Úradnej Kontroly, ktorý zverejňovaním výsledkov kontrol aj s fotografiami v maloobchode alebo počas prepravy pomáha k vyššej kvalite potravín dostupných vo vašom obchode.

Čo všetko Portál Úradnej Kontroly obsahuje?

Na stránke Portálu úradnej kontroly nájdete informácie o výsledkoch kontrol vykonaných v prevádzkach alebo počas prepravy a informácie o správnych konaniach.

 • mapa
  portál zobrazuje výsledky kontrol vykreslené do mapy, kde je po kliknutí na bod možné získať základný sumár o počte kontrol vykonaných v danej prevádzke alebo možnosť otvoriť si detail vybranej prevádzky
 • tabuľka
  podrobnejšie informácie o výsledkoch vykonaných kontrol obsahujúce meno právneho subjektu spolu so zisteným nedostatkom a opatretním v konkrétnej prevádzke.
 • detail prevádzky
  zobrazenie detailu výsledku kontroly spolu s fotodokumentaciou
 • filter 
  možnosť vyhladať konkrétnu prevádzku či obec vo vašom okolí
 •  správne konania
  právoplané rozhodnutia spolu s podrobnosťami o nedostatku a výškou udelenej pokuty
mapa výsledkov kontrol v prevádzkach alebo počas prepravy, Portál Úradnej Kontroly

mapa výsledkov kontrol v prevádzkach alebo počas prepravy, Portál Úradnej Kontroly

tabulka výsledkov kontrol v prevádzkach alebo počas prepravy

tabulka výsledkov kontrol v prevádzkach alebo počas prepravy

detail kontroly

detail kontroly

detail2

Článok je súkromným názorom autora a nie stanoviskom jeho zamestnávateľa.

,


Menu