Cyklojazda Critical Mass v Bratislave

2. júla 2012 / Bratislava

29. júna Bratislava zažila ďalšiu verejnú akciu na podporu cyklistiky v našom hlavnom meste Bratislava – Critical Mass a ako čerstvému majitelovi bicykla určeného na cesty do práce a nie do galérie na facebooku som túto akciu nemohol vynechať. Čo je Critical Mass?  Pravidelná mesačná cyklojazda v Bratislave za budovanie cykloinfraštruktúry a ústretovosť voči cyklistom v našom


Menu