Nezáleží čo predávate, ale kto je váš zákazník a čo mu chcete povedať

2. apríla 2012 / Bulvár

Pár dní dozadu som sa zúčastnil konferencie Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť, o ktorej som pár poznámok napísal v článku Kríza a neziskovky, konferencia o mýtoch a faktoch.  Ako som už písal, neziskovky sa musia pre udržatelnosť svojich projektov správať ako firmy. A týka sa to aj marketingu. Spomenul som si na TED prednášku, ktorú by mali na konferencíách neziskoviek prezentovať povinne.

Amy Lockwood „napravená marketérka“, teraz zástupca riaditeľa Stanfordského centra pre inovácie v oblasti svetového zdravia kde pracuje v managemente stratégií a medzinárodného rozvoja. Amy Lockwood hovorí o situácii v Kongu, ktoré ma vážne problémy so šírením vírusu HIV. Z tohto dôvodu v Kongu pôsobia rôzne podporné agentúry a okrem osvety zaplavili krajinu kondómami  zadarmo. Napriek tomu kondómy používa minimum občanov. Prečo?  Amy Lockwood ponúka možno prekvapivú odpoveď, ktorá rúca doterajšie modely rozvojovej pomoci proti šíreniu vírusu HIV..

Nezáleží totiž, čo predávate ale kto je váš zákazník a čo mu chcete povedať. Amy Lockwood, porovnáva slabý dopyt po kondómoch zadarmo s marketingovými kampaňami firiem. Tie na obal alebo reklamnú plochu umiestňujú provokatívne obrázky, ľahko odeté ženy, úsmev… Donorské organizácie idú inou cestou… vyvolávajú strach… hovoria o dôvere a na obal umiestňujú stuhu symbolizujúcu HIV…

….a to niesu veci, na ktoré myslíte keď dostanete kondóm…

A preto, ak budete prezentovať alebo šíriť svoj produkt, pouvažujte nad formou jeho prezentácie.

Link na web TED.com

, , ,


Menu