Zobraz

Airbnb prišlo s prvou kampaňou

17. decembra 2013 / Marketing

Už takmer 6 ročná komunitná sieť Airbnb sprostredkujúca možnosť  ubytovania v súkromí vo vyše 190tich krajinách prichádza s prvou kampaňou, kde v takmer 5 minutovom videu prirovnáva cestovateľov ku vtákom. Vo videu uvidíte 50 vtáčich búdiek vyrobených umelcami podľa reálnych ponúk k prenájmu. O tom ako vie byť  prenájom vlastných domov cez  Airbnb lukratívnou zárobkovou činnosťou, avšak

Nezáleží čo predávate, ale kto je váš zákazník a čo mu chcete povedať

2. apríla 2012 / Bulvár

Pár dní dozadu som sa zúčastnil konferencie Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť, o ktorej som pár poznámok napísal v článku Kríza a neziskovky, konferencia o mýtoch a faktoch.  Ako som už písal, neziskovky sa musia pre udržatelnosť svojich projektov správať ako firmy. A týka sa to aj marketingu. Spomenul som si na TED


Menu